U okviru Gradskog centra za socijalni rad Jagodina se nalaze radne jednice:

Dnevni centar “Sveti Trifun” koji u svom sastavu ima:
Dnevni boravak za decu sa autizmom,
Dnevni boravak za decu sa dečijom i cerebralnom paralizom,
Dnevni boravak za decu sa smetnjama u razvoju u kojima je pretežno zastupljena usluga dnevnog boravka za decu sa invaliditetom.

 

Dnevni boravak dece sa autizmom

 

Dnevni boravak za decu sa autizmom je osnovan i finansiran od strane opštine Jagodina i počeo je sa radom 1997. godine pri Školi za decu oštećenog sluha i govora ''11. Maj''. Od 2004. godine dnevni boravak funkcioniše kao radna jedinica Centra za socijalni rad opštine Jagodina.

U boravku je, planom i programom rada, obuhvaćeno trinaest korisnika. Sa decom sa autizmom radi tri defektologa, medicinski tehničar i servirka. Redovni program rada se sprovodi svakodnevno i on se sastoji iz: socijalizacije, identifikacije, likovnog, muzičkog i fizičkog vaspitanja. Planom su predviđene redovne šetnje i kratki izleti u okolini Jagodine.

Za stariju grupu korisnika predviđene su kreativne radionice kao što su: likovna, muzička, dramksa, kulinarska, svetna, grnčarska, krojačka, ritmička itd.

O svim aktivnostima Dnevnog boravka, pomoć lokalnih medija, šira socijalna sredina je redovno informisana. U saradnji sa lokalnim Udruženjima za pomoć osobama sa autizmom pomoravskog okruga, organizuju se redovni seminari i tribine pomoću kojih se lokalna društvena zajednica upoznaje sa autizmom i problemima vezanim za autizam.

 

 

 

 

Dnevni boravak za decu i osobe sa smetnjama u razvoju

 

Dnevni boravak za osobe sa smetnjama u razvoju osnovan je 2011. godine na inicijativu lokalne samouprave Jagodine, koja i učestuje u njegovom finansiranju. Ovaj boravak funkcioniše kao organizaciona jedinica Gradskog centra za socijalni rad Jagodina, i zajedno sa dnevnim boravkom za autizam i dnevnim boravkom za osobe sa cerebralnom paralizom čini Dnevni centar “Sveti Trifun”.

Dnevni boravak za osobe sa smetnjama pohađa 11 korisnika. Sa njima radi jedan defektolog, dva vaspitača, jedan medicinski tehničar i jedan negovatelj. Plan i program rada obuhvata razne aktivnosti, koje podstiču kreativnost, samostalnost, sticanje raznih veština i znanja, sticanje radnih navika, samopouzdanja i dr. Planom su takođe predviđene i svakodnevne fizičke aktivnosti, šetnje, obilasci javnih ustanova, posete pozorišta, bioskopa i značajnih turističkih mesta u Jagodini, kao što su ZOO vrt, muzej itd. Jednom godišnje, zajedno sa roditeljima, lokalna samouprava korisnicima obezbeđuje besplatan odlazak na more.

 

Dnevni boravak za decu i omladinu sa dečijom i cerebralnom paralizom

 

Boravak je osnovan 2011. godine pod pokroviteljstvom opštine, a kao radna jedinica Gradskog centra za socijalni rad u Jagodini. Usluge boravka koristi šest korisnika uzrasta od 12 do 30 godina.

Pružanjem naših usluga trudimo se da unapredimo kvalitet života korisnicima, kroz razvijanje socijalnih, psiholoških i fizičkih funkcija i veština, kako bi se u što većoj meri osposobili i uklopili u socijalnu sredinu, a ako je to moguće, i za samostalan život.

Aktivnosti u dnevnom boravku se realizuju prema godišnjem planu rada, kroz programske celine dnevnog, nedeljnog i mesečnog ritma aktivnosti. Podrazumeva višečasovni boravak korisnika u bezbednom okruženju, a pod nadzorom stručnih radnika.

Kolektiv dnevnog boravka čine: jedan defektolog, vaspitač, dva medicinska radnika, negovateljica i servirka.

Dnevne aktivnosti u boravku čine šarene radionice:likovno, muzičko, kineziterapija, radne aktivnosti, igranje kockama, slagalice. Šetnja se sprovodi kad god vremenski uslovi to dozvoljavaju. Mesečne aktivnosti se menjaju u toku godine i čine ih baštovanstvo, pravljenje herbarijuma, kulinarstvo…

U saradnji sa lokalnim udruženjima za pomoć osobama sa autizmom pomoravskog okruga, organizuju se redovni seminari i tribine pomoću kojih se lokalna društvena zajednica upoznaje sa cerebralnom paralizom i problemima vezanim za istu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ul. Ružice MIlanović br 1


Jagodina, 35000

 

tel/fax 035/8221-730


tel 035/240-030

8222-456


e-mail:

jagodina.csr@minrzs.gov.rs

 

Sajt o Jagodini

 

Ukupno 2238   

    Danas: 15     

  Juče: 43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Agencija Autentik