Opšta dokumentacija

 

 

 

Procedure postupanja Gradskog centra za socijalni rad u Jagodini u slučajevima nasilja u porodici i partnerskim odnosima

 

Strategija upravljanja rizicima

 

 

Rešenje o imenovanju stalne komisije za popis i procenu imovine štićenika

 

Plan obuke u oblasti sprečavanja korupcije i jačanja integriteta

 

Protokol o postupanju i saradnji ustanova, organa i organizacija u situacijama nasilja u porodici u partnerskim odnosima na teritoriji grada Jagodine

 

Rešenje o imenovanju komisije za prijem i otpust korisnika radne jedinice "sveti trifun"

 

Odluka o radnom vremenu

 

Pravilnik pripravnosti

 

Etički kodeks

 

Statut GSCR Jagodina

 

Pravilnik o radu sa izmenama i dopunama

 

Poslovnik o radu upravnog odbora GSCR Jagodina

 

Pravilnik o kancelarijskom i arhivskom poslovanju

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ul. Ružice MIlanović br 1


Jagodina, 35000

 

tel/fax 035/8221-730


tel 035/240-030

8222-456


e-mail:

jagodina.csr@minrzs.gov.rs

 

Sajt o Jagodini

 

Ukupno 2240   

    Danas: 17     

  Juče: 43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Agencija Autentik