Izveštaji i Planovi

 

Rešenje o davanju saglasnosti na plan rada Gradskog centra za socijalni rad Jagodina za 2024. godinu

 

Rešenje o davanju saglasnosti na izveštaj o radu Gradskog centra za socijalni rad Jagodina za 2023. godinu

 

Raspored dežurstva za 2024.

 

Plan nabavki za 2024. godinu

 

Predlog finansijskog plana za 2024. godinu

 

Plan rada ustanove za 2024.

 

Plan pripravnosti za 2024.

 

Odluka o usvajanju plana nabavki za 2024. godinu

 

Odluka o usvajanju izveštaja centralne popisne komisije na dan 31.12.2023.

 

Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2023. godinu

 

Odluka o usvajanju izveštaja o radu za 2023. godinu

 

Izveštaj o popisu finansijske imovine na dan 31.12.2023. godine

 

Izveštaj centralne popisne komisije na dan 31.12.2023. godine

 

Finansijski izveštaj za 2023.

 

Izveštaj o radu ustanove za 2023.

 

Plan upravljanja rizicima od povrede principa rodne ravnopravnosti

 

Izveštaj o sprovođenju plana upravljanja rizicima od povrede principa rodne ravnopravnosti

 

Rešenje o davanju saglasnosti na izveštaj o radu i plan rada za 2023. godinu

 

Odluka upravnog odbora o usvajanju izveštaja i plana za 2023. godine

 

Raspored dežurstva za 2023. godinu

 

Plan pripravnosti za 2023. godinu

 

Izveštaj o radu gradskog centra za socijalni rad Jagodina za 2022. godinu


Plan rada gradskog centra za socijalni rad Jagodina za 2023. godinu

 

Izveštaj o radu gradskog centra za socijalni rad za 2021. godinu

 

Pran rada za 2022. godinu

 

Izveštaj o radu za 2021. godinu

 

Plan pripravnosti za 2022. godinu

 

Raspored dežurstva stručnih radnika za 2022. godinu

 

Izveštaj o radu 2020. godinu

 

Plan rada za 2021. godinu

 

Plan rada za 2020. godinu

 

Bilten rada 2019. godinu

 

Izveštaj 2018. godinu

 

Plan rada za 2019. godinu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ul. Ružice MIlanović br 1


Jagodina, 35000

 

tel/fax 035/8221-730


tel 035/240-030

8222-456


e-mail:

jagodina.csr@minrzs.gov.rs

 

Sajt o Jagodini

 

Ukupno 2238   

    Danas: 15     

  Juče: 43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Agencija Autentik