Usluge Socijalne Zaštite

 

Pravilnik o prevozu socijalno ugroženih bolesnih lica van teritorije grada Jagodine

 

Pravilnik o socijalnom stanovanju u zaštićenim uslovima gradskog centra za socijalni rad Jagodina

 

Pravilnik o pružanju usluge socijalne zaštite - lični pratilac dece

 

Pravilnik o radu usluge pomoći u kući

 

Pravilnik o radu prihvatilišta za žrtve nasilja u porodici "Sigurna kuća" u opštini Jagodina"

 

Pravilnik o radu dnevnog centra Sveti Trifun

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ul. Ružice MIlanović br 1


Jagodina, 35000

 

tel/fax 035/8221-730


tel 035/240-030

8222-456


e-mail:

jagodina.csr@minrzs.gov.rs

 

Sajt o Jagodini

 

Ukupno 2236   

    Danas: 13     

  Juče: 43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Agencija Autentik