Servis geronto - domacica

 


Centar za socijalni rad pored klasičnih oblika socijalne započinje i pružanje usluga: pomoć u kući za stara lica , kao posebnog servisa “geronto domaćica” kao posebnog otvorenog oblika zaštite starih. Osnovna aktivnost na kojoj se temelji ovaj servis je osmišljavanje i realizacija novih usluga koje bi se pružale starim licima u stanju socijalne potrebe. Ovaj servis obuhvata 3 grupe aktivnosti:


- obavljanje kućnih poslova i održavanje domaćinstava (nabavka i dostava namirnica, pripremanje i serviranje obroka, asistiranje pri plaćanju računa i obavljanju drugih administrativnih poslova, pranje sudova i čišćenje prostorija)
- usluge održavanja lične higijene i preventivne zdravstvene zaštite (nabavka potrebnih lekova, pružanje pomoći u održavanju lične higijena, pružanje pomoći pri odlasku kod lekara)
- usluge psihosocijalnog istraživanja (razgovor i druženje, podsticanje obavljanja svakodnevnih aktivnosti , podsticanje socijalnih kontakata i pružanje pomoći u aktivnostima zajednice, pomoć u organizovanju slobodnog vremena korisnika)


Opravdanost organizovanja ovog oblika zaštite se vidi u činjenici da je institucionalna domska zaštita starih lica, već odavno premalog kapaciteta za narasle potrebe starog stanovništa u našoj zemlji, tako da je ovaj servis jedan korak više u rešavanju ovog veoma značajnog i velikog socijalnog problema.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ul. Ružice MIlanović br 1


Jagodina, 35000

 

tel/fax 035/8221-730


tel 035/240-030

8222-456


e-mail:

jagodina.csr@minrzs.gov.rs

 

Sajt o Jagodini

 

Ukupno 2236   

    Danas: 13     

  Juče: 43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Agencija Autentik